Top
img

POLSKA SIEĆ BADAWCZA RODZICE W EDUKACJI
(POLISH RESEARCH NETWORK ABOUT PARENTS IN EDUCATION)

Zapraszamy na 13. Konferencję ERNAPE, która odbędzie się w Nijmegen (Holandia)
w dniach 29-31 sierpnia 2022 roku!


DO 10 MARCA 2022 PRZEDŁUŻONY CZAS SKŁADANIA PROPOZYCJI WYSTĄPIEŃ NA KONFERENCJI ERNAPE https://www.ernape.org/conferences/nijmegen-2022/

AKTUALNOŚCI

Konferencja „Wokół rodzicielstwa. Znaczenie i rozwój więzi międzyosobowych”

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Prof. dr hab. Tomasz Giaro ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji naukowej pt. „Wokół rodzicielstwa. Znaczenie i rozwój więzi międzyosobowych”.

Konferencja odbędzie się w dniu 22 września 2022 r. (czwartek) Aula A2 i A3, Collegium Iuridicum II, ul. Lipowa 4 w Warszawie.

Opłata konferencyjna za aktywny udział w konferencji wynosi 250 PLN. Bierny udział w konferencji jest bezpłatny.

Celem konferencji jest podjęcie interdyscyplinarnej debaty dotyczącej rodzicielstwa, w ramach nauk społecznych, humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk teologicznych czy dziedziny sztuki. Przykładowo, zagadnienia konferencyjne mogą dotyczyć następujących tematów:

 • Prawna ochrona rodzicielstwa (w ujęciu międzynarodowym, komparatystycznym); odniesienie prawne do relacji macierzyńskich i tacierzyńskich
 • Filozoficzne znaczenie więzi międzyosobowych
 • Psychologiczne uwarunkowania relacji matka-dziecko, ojciec-dziecko
 • Uwarunkowania dotyczące łączenia ról rodzicielskich i zawodowych (work-life balance)
 • Demograficzne, ekonomiczne i zdrowotne aspekty rodzicielstwa we współczesnej Polsce
 • Rodzicielstwo w ramach polityki społecznej państwa
 • Dziedziczenie i prawo spadkowe
 • Współczesne rozumienie praw dziecka (m. in w ramach Strategii Unii Europejskiej na Rzecz Praw Dziecka, z czerwca 2022 r.)
 • Wyzwania dotyczące relacji międzypokoleniowych, opieka nad rodzicami-seniorami
 • Szczególne przypadki rodzicielstwa (rodziny wielodzietne, opieka nad dziećmi z niepełnosprawnością, adopcja, rodzicielstwo zastępcze)
 • Macierzyństwo/ojcostwo duchowe
 • Historyczne i współczesne ujęcie rodzicielstwa w literaturze i sztuce.

Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu na konferencji, proszone są o przesłanie abstraktu proponowanego wystąpienia (max. 300 słów) w terminie do dnia 5 września br. na adres mailowy: dziekan1@wpia.uw.edu.pl

Decyzje dotyczące udziału w konferencji zostaną podjęte do dnia 10 września br.

Po uzyskaniu pozytywnej recenzji wydawniczej, planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Komitet Organizacyjny konferencji: Prof. UW dr hab. Dobrochna Bach-Golecka Prof. UW dr hab. Tatiana Chauvin
Aby zarejestrować się kliknij w ten link

Center on School, Family, and Community Partnerships

Center on School, Family, and Community Partnerships

Johns Hopkins University / 2800 North Charles Street, Suite 420 / Baltimore MD 21218
TEL: 410-516-8807 / www.partnershipschools.org / E-MAIL: yabel@jhu.edu / jepstein@jhu.edu

CALL FOR PROPOSALS

20th ROUNDTABLE of the INTERNATIONAL NETWORK (INET) ON SCHOOL, FAMILY, AND COMMUNITY PARTNERSHIPS

Building on History: Improving Research, Policy, and Practice of Family and Community Engagement in Education

San Diego, California / Friday, April 22, 2022

Co-sponsored by:
Center on School, Family, and Community Partnerships at Johns Hopkins University Family, School, Community Partnerships Special Interest Group (SIG) in AERA School of Education at Johns Hopkins University

** DEADLINE FOR PROPOSALS: FRIDAY, JANUARY 14, 2022
** All communications for INET 2022 will be by e-mail.


There are two ways to participate at INET 2022.
1. Previously Accepted Paper: If you had a paper ACCCEPTED for INET 2020, you must update or confirm your abstract and contact information. Or withdraw the paper if you cannot attend AERA in April 2022. Check the appropriate box on the attached form.
OR
2. New Submission: If you did not have a paper accepted in 2020, OR if you wish to replace the prior paper with a new one, you must submit a proposal for review. Check the appropriate box on the attached form.

See the CALL and fillable form (attached) for details to update a previously accepted paper OR to submit an new proposal for review.

Contact us with any questions.

We look forward to seeing you—face to face—in San Diego in the spring!

Zapraszamy do udziału w 13. Konferencji ERNAPE w Nijmegen w roku 2022!

Szanowni Państwo,
Informujemy, że 13. Konferencja European Research Network About Parents in Education (ERNAPE), planowana na jesień 2021 roku, w świetle trwającej pandemii, decyzją Komitetu Sterującego ERNAPE została przełożona na kolejny rok. Uzasadnieniem tej decyzji są uwarunkowania związane ze specyfiką sieci ERNAPE. Opiera się ona na wymianie, która zachodzi głównie w toku konferencyjnych spotkań, a tych nie da się zastąpić formą online. Bez zmian pozostaje miejsce konferencji - Nijmegen w Holandii (lokalni organizatorzy: Radboud University Nijmegen, the Faculty of Social Sciences’ research institutes, Behavioural Science Institute, Radboud Social Cultural Research). Na stronie www.ernape.org znajdą Państwo wkrótce szczegółową datę konferencji oraz inne informacje związane z jej organizacją.

Zapraszamy do udziału w 13. Konferencji ERNAPE w Nijmegen w roku 2022!

Maria Mendel
Chair of the ERNAPE

Eddie Denessen
Chair of the Local Conference Organising Committee

II Konferencja Polskiej Sieci Badawczej Rodzice w Edukacji (ERNAPE-PL)

Szanowni Państwo!
W imieniu organizatorów II Konferencji Polskiej Sieci Badawczej Rodzice w Edukacji (ERNAPE-PL) bardzo dziękuję Uczestnikom za udział w konferencji i możliwość opublikowania prezentacji konferencyjnych, które dostępne są w zakładce BADANIA (abstrakty wystąpień oraz program konferencji znajduje się w zakładce ARCHIWUM)! Wszystkie udostępnione prezentacje pozwalają zorientować się w kierunkach najnowszych, polskich badaniach w obszarze rodzice i edukacja, a także pozyskać szansę rozwinięcia współpracy z ich Autorami, do czego gorąco zachęcam (w zakładce BADACZE znajdują się szczegółowe dane kontaktowe). Prosimy śledzić aktualności - wkrótce pojawią się kolejne informacje!
Z życzeniami silnego zdrowia i zawsze wszelkiej pomyślności,
Maria Mendel

International Journal about Parents in Education

Najnowszy tom specjalny International Journal about Parents in Education, vol 12, 1/2020: "Parent Engagement as Power" - dostępny ON-LINE

Termin konferencji PRZEŁOŻONY

W związku z sytuacją zaistniałą z powodu zagrożenia epidemicznego, zmuszeni jesteśmy przełożyć termin zaplanowanej na 18-19 maja 2020 roku
II. Konferencji Polskiej Sieci Badawczej Rodzice w Edukacji (ERNAPE-PL): RODZICE DZISIAJ. KULTURA, TOŻSAMOŚĆ I JAKOŚĆ UCZESTNICTWA W EDUKACJI współorganizowanej przez

 • Uniwersytet Gdański – Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Społecznej
 • European Research Network About Parents in Education (ERNAPE) ernape.org
 • Educational Cha(llen)ge – stowarzyszenie: educhallenge.pl
 • Kreatywna Pedagogika - projekt doskonalenia zawodowego gdańskich nauczycieli: kreatywnapedagogika.wordpress.com w ramach Gdańskiego Forum Edukacyjnego – przedsięwzięcia Urzędu Miasta Gdańska, mającego na celu integrację środowisk edukacyjnych w - nawiązującej do Okrągłego Stołu - praktyce wspólnej refleksji nad aktualną kondycją oraz przyszłością edukacji.

Nowy termin nie jest jeszcze ustalony, ale jeżeli okaże się to możliwe, konferencja odbędzie się pod koniec bieżącego roku. Bardzo prosimy śledzić aktualności na naszej stronie: ernape.pl

Przełożenie terminu konferencji oznacza NOWY TERMINARZ zgłaszania wystąpień. Zgłoszenie zawierające imię, nazwisko, stopień/tytuł autora, afiliację, adres e-mail oraz tytuł i streszczenie referatu – do 150 słów, prosimy przesyłać na adres maria.mendel@ug.edu.pl do 31 października 2020. Wszystkie dotąd przyjęte zgłoszenia zostaną zaktualizowane w indywidualnej korespondencji.

Z życzeniami silnego zdrowia i wszelkiej pomyślności,
ORGANIZATORZY

Kontakt

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk
Prof.dr hab. Maria Mendel | maria.mendel@ug.edu.pl